بسیاری از متخصصان کودک که سالها در این حوزه فعالیت داشته اند براین باور اند که مشاوره کودک و نوجوان فعالیتی بسیار پیچیده و حرفه ای می باشد. به طوری که شخصیت و خصوصیات فردی مشاور ، آموزش های حرفه ای اوتاثیر مهمی بر روابط مشاور- کودک و متعاقبا بر نتایج جلسات مشاوره دارد.

متاسفانه افرادی از مشاغل گوناگون به به ناچار یا بر حسب علاقه به مشاوره با کودکان روی می آورند در صورتی که متخصصان کودک معتقد اند مشاوره کودک و نوجوان فعالیتی حرفه ای و حساس است و هر کسی با کودک مشاوره می کند بایستی پایه های علمی و تئوریک دقیق را دارا باشد و همچنین از تجربه و سابقه کافی در این حوزه برخوردار باشد.

لزوم مشاوره با مشاور کودک

به طور کلی نیاز به مشورت کردن در برخی امور زندگی و تصمیم گرفتن در بعضی بخش های آن ، در وجود هر کسی بسته به شخصیت آن فرد ، شدت یا ضعف دارد . امروزه جایگاه خدمات مشاوره و اطلاع داشتن از امور روانشناختی درست همانند شناخت و اطلاع از امور جسمی اهمیت زیادی دارد

نیاز به مشورت کردن با مشاور

هر چه جلوتر میرویم چه از نظر زمانی و چه از نظر جایگاهمان در زندگی ، بیشتر به مشاوره و مشورت گرفتن از افراد متخصص احساس نیاز می کنیم . حال کودک و نوجوان در مسیر رشد بخاطر حساسیت هایی که در هر مرحله ی سنی دارند ، به دنبال آن نیاز های متفاوتی نیز خواهند داشت . از سوی دیگر پدر و مادر هم برنامه ها و انتظاراتی را از فرزندان خود دارند که گاهاً با رفتار ها و حساسیت های فرزندشان منطبق نیست .

اینجا برای هماهنگ سازی این برنامه ها و انتظارات و از طرف دیگر نیاز های کودک یا نوجوان به یک فرد متخصص احتیاج است که او کسی نیست جز مشاور کودک . در واقع اینجا لزوم مشاوره با مشاور کودک نمایان می شود

برخی از همین ناهماهنگی ها در برخورد و رفتار کودکان و اعمال برنامه های تربیتی والدین ممکن است در صورت تداوم در آینده مشکل ساز شده و اختلالاتی را به همین سادگی در کودکان بوجود بیاورد . پیشنهاد ما این است که در صورت مشاهده ی هرگونه مشکل بین خود و کودکتان در صورتی که موفق به حل کردن آن نشدید به مشاور کودک مراجعه کرده و به روش های کاربردی و علمی مشکل خود را حل نمایید

حل کردن مسائل مربوط به کودکان توسط مشاور کودک

مشکلاتی که بسیاری از والدین به راحتی از کنار آن ها گذشته و برای درمان کودک ، امروز را به فردا می سپارند می تواند به سادگی توسط مشاور کودک حل شود . مشکلاتی که ممکن است ، از همان ابتدا یعنی از تولد تا سه سالگی به وجود بیاید . با رشد کودک و در مراحل بالاتر مشکلات دیگری همچون :

 لجبازی کودک، پرخاشگری،اصرار کردن در خواستن یک چیز، حرف های بی ادبانه زدن ،بد رفتاری ،بیش فعالی

و به همین مراتب در موقع درس و مدرسه مشکلاتی که می تواند گریبانگیر کودک و والدین شود عبارتند از : مسائل مربوط به

مهد کودک رفتن کودک ،مشکلات تحصیلی ،اختلالات یادگیری ،مسائل مربوط به adhd ،ترس کودک از مدرسه

و محیط جدید و غیره و ذلک که در نهایت هم میرسد به مسائل مربوط به بلوغ و افسردگی مقطعی کودکان و بالاتر .

فهرست