مشاوره شغلی و تحصیلی اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد؛ که برای کمک و راهنمایی آن‌ها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره دبیرستان، انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه یا هر مسئله و مشکلی که در محیط تحصیل و کار برای آن‌ها ممکن است پیش بیاید دارد.

رفع این نوع مسائل یا مشکلات به عهده مشاوران تحصیلی است. از وظایف شغلی مشاور تحصیلی آن است که به دانش آموزان خود زمان مناسبی اختصاص دهد و به آن‌ها راه‌های افزایش تمرکز و افزایش یادگیری و روش بهینه مطالعه هر درس را توضیح دهد

در ارائه خدمات مشاوره‌ای، که خود نوعی آموزش و بخشی از خدمات راهنمایی است؛ مشاوران می‌کوشند تا با ایجاد رابطه‌ای صمیمانه و دو جانبه به دانش آموزان در بررسی مشکلاتشان از جوانب و دیدگاه‌های مختلف کمک کنند، تا ضمن یادگیری فرایند مشکل گشایی، بتوانند با بینشی وسیع و همه‌جانبه به مسائل نگریسته، موفق به اخذ تصمیمات مناسب گردند.

در ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره، یک مشاور برای هیچ دانش آموزی تصمیم نمی‌گیرد یا به او القای نظر نمی‌کند. تصمیم‌گیری اختیار و انتخاب و مسئولیت تام خود مراجع (دانش آموز) است. یک مشاور فقط می‌کوشد مسئله انتخاب و تصمیم‌گیری را که کاری بسیار دشوار و گاهی دردناک است برای وی آسان سازد. در حقیقت یک مشاور در حل مشکل، فقط می‌تواند با همدلی وهمفکری به بررسی راه حل‌ها بپردازد. او هرگز به جای شما فکر نمی‌کند و تصمیم نمی‌گیرد. تصمیم‌گیری مسئولیت فردی دانش آموز است. مشاوره فکر کردن با مراجع است نه برای مراجع.

مشاوره شغلی

مشاور شغلی میتواند راهنمای ما در رسیدن به شغل مطلوب باشد. گاهی یک مشورت شغلی درست، میتواند منجر به تصمیم گیری بسیار بهتری شود و هم سبب صرفه جویی در زمان و دیگر منابع شود و هم زندگی را برای ما دلپذیر تر کند.

تنوع مشاغل بسیار بیش تر از سالهای دور است. پدران ما این همه گزینه برای انتخاب شغل نداشتند، از بین این همه گزینه مختلف، کدام مناسب حال من است؟ کدام شغل میتواند رضایت شغلی را برای من به ارمغان آورد؟

در میانه این سردرگمی و پیچیده‌گی، مشاور شغلی میتواند راهنمای ما در رسیدن به شغل مطلوب باشد. گاهی یک مشورت شغلی درست، میتواند منجر به تصمیم گیری بسیار بهتری شود و هم سبب صرفه جویی در زمان و دیگر منابع شود و هم زندگی را برای ما دلپذیر تر کند.

به طور کلی وظایف مشاوره شغلی و تحصیلی عبارتند از:

شناسایی و محاسبه قابلیت ها، استعدادها و علائق مراجعان

آشنا کردن مراجعان با موارد اموزشی و شغلی من جمله رشته های تحصیلی، ویژگی های شغلی، وضعیت درآمدی شغل و…

گفتگو با مراجعان و گرفتن تست های روانشناسی و شخصیت شناسی برای شناخت صحیح ویژگی ها و خصوصیات آن ها

کسب دیگر اطلاعات لازم در خصوص وضعیت زندگی، وضعیت محل کار، مشاغل موجود در سازمان( در بررسی کارکنان سازمانی) و… مراجعان

راهنمایی و کمک به مراجعان در انتخاب رشته تحصیلی یا شغل مناسب

برنامه ریزی عملی برای اشخاص برای رسیدن به اهداف و حمایت از آن ها

جست و جو و کسب اطلاعات لازم در صورت نیاز

فهرست