در این بخش کارگاه های روانشناسی در دو سطح معرفی می گردند:

سطح اول – کارگاه های روانشناسی عمومی:

سطح عمومی که برای عموم افراد جامعه مناسب است و به ارتقای سطح سلامت روان جامعه  کمک می کند:  مانند کارگاه مهارت های زندگی ، کارگاه کنترل خشم ، کارگاه مدیریت اضطراب ، کارگاه آموزش مهارت های زناشویی ، مهارت های فرزندپروری ، کارگاه مهارت های ارتباطی ، کارگاه عزت نفس ، کارگاه اعتماد بنفس ، کارگاه تحلیل روانشناختی فیلم و … می باشند . بسیاری از خانواده و همسران نیاز به حضور در این کارگاه ها دارند تا بتوانند بهداشت روانی خانواده خخود را بهبود بخشند.

  • سطح دوم – کارگاه روانشناسی تخصصی:

سطح تخصصی که ویژه دانش آموختگان رشته های روانشناسی و مشاوره است . مانند کارگاه درمان شناختی رفتاری (CBT)  ، کارگاه تکنیک های رفتار درمانی مانند ( حساسیت زدایی منظم و EMDR ) ، کارگاه هیپنوتیزم ، کارگاه روان درمانی تحلیلی ، روانپویشی کوتاه مدت ISTDP ، کارگاه روانکاوی ، کارگاه تربیت درمانگر ، کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT ، کارگاه زوج درمانی ، کارگاه تربیت درمانگر جنسی ، کارگاه طرحواره درمانی ، کارگاه تربیت درمانگر کودک ، کارگاه خانواده درمانی ، کارگاه بازی درمانی ، کارگاه ذهن آگاهی ، کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA ، کارگاه تربیت جنسی کودکان ، کارگاه مشاوره پیش از ازدواج و …

چرا باید کارگاه روانشناسی شرکت کنیم؟

در میان رشته های دانشگاهی، آنهایی که با سلامت افراد در ارتباط هستند مانند رشته های پزشکی ، پیراپزشکی و روانشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در دانشگاه های کشور آنچنان که باید به موضوع مهارت افزایی دانشجویان توجه نشده است.

در رشته های علوم انسانی مانند روانشناسی نیز، دانشگاه ها صرفا به بحث در مورد تعدادی نظریه اکتفا می کنند و دانشجویان را درگیر فعالیت عملی و مهارت آموزی نمی کنند.بواسطه همین عدم مهارت افزایی در دانشگاه ها سالهاست که بخش های خصوصی و نیمه خصوصی و بعضا با همکاری انجمن های علمی ، رسالت آموزش رویکرد ها و تکنیک های درمانی را در حوزه روانشناسی بعهده گرفته اند.

این موسسه ها سعی می کنند با استفاده از اساتیدی که هم تجربه تدریس و هم تجربه درمان دارند، مهارت های درمان را به دانش آموختگان بیاموزند.در واقع کارگاه های روانشناسی محلی برای آموزش نظریه ها، رویکرد ها و تکنیک های روانشناسی و آماده سازی روانشناسان برای ورود به حوزه درمان هستند.

فهرست