مشاوره اختلالات جنسی در واقع همان مشاوره سکس تراپی است که در مورد اختلالات جنسی و مسائل جنسی میتواند افراد را راهنمایی کند. پیش از آنکه بدانیم مشاورین اختلالات جنسی چگونه فعالیت میکنند، بهتر است بدانیم اختلالات جنسی چیست و چگونه میتوانیم تشخیص دهیم که دچار اختلال جنسی هستیم و به خود باید کمک کنیم.

اختلالات جنسی چیست؟

اختلالات جنسی به نوعی از فعالیت های جنسی گفته میشود که از آسیب های جنسی نشأت میگیرند. در واقع فردی که دچار اختلال جنسی است نمیتواند به طرز صحیح و سالمی از رابطه جنسی خود لذت ببرد. این فرد حتما باید در حالتی از اختلال خود که ناشی از آسیب بوده و این آسیب در روح و روان او جای گرفته و اثرات مخرب این آسیب های روانی در اختلالات جنسی بروز پیدا کرده، رفتار های جنسی خود را ابراز کند.

آسیب به دیگران

در موارد بسیار مهمتر که اختلال به آسیب به دیگران نیز مربوط میشود، جزو اختلالات پر خطر است. فرد به غیر از آسیب به خود، به دلیل خود تخریبی، به دیگران نیز آسیب جنسی وارد میکند و این مسئله بسیار خطرناک است. اختلالاتی مانند سادیسم، عریان نمایی و کودک آزاری از این دست اختلالات هستند که با آزار دیگران همراه است.

سکس تراپی

سکس تراپی رفع مشکلات، چالش ها و اختلالات جنسی در زندگی زناشویی و روابط زن و شوهر است، البته سکس تراپی فقط شامل حل این مشکلات نیست و آموزش های جنسی را هم در بر دارد.
افراد پس از مشاوره با سکس تراپ ها، می توانند با نشاط به زندگی جنسی خود ادامه دهند زیرا توانسته اند با جلسات مشاوره مشکلات خود را رفع نمایند و همچنین مهارت های لازم را در زمینه ی روابط کسب نموده اند و به راحتی می توانند از این غریزه ی خدادادی لذت ببرند..
سلامت جنسی یکی از مهم ترین شاخص های سلامتی هر فردی بوده و شما برای دستیابی به این سلامتی و بهبودی کامل فقط یک گام فاصله دارید و آن دریافت مشاوره از سکس تراپان روان کلینیک ۲۰است.

فهرست